Service og SupportVårt service senter innehar til en hver tid oppdatert kunnskap om våre produkter samt generell kunnskap rundt utstyr for plastkortpersonalisering. Skulle kundens utstyr ikke fungere tilfredsstillende vil vi kunne hjelpe pr. telefon, via fjernhjelp, innsendt utsyr eller ved personlig oppmøte hos oss eller vi kommer til kunden.

Veiledning under drift, installasjons bistand ved oppsett av nytt system eller rett og slett tips for enklere bruk er daglige oppgaver.

Evolis CRC 19 - 21
Service personell innehar godkjente sertifiseringer utstedt av produsentene for arbeid på utstyr produsert av de respektive produsenter.
Datacard, Evolis, Fargo, DNP, Eltron, Magicard*, NBS, Nisca er noen av produktene vi utfører service på. Normalt kan vi også bistå om det er andre merker som har behov for vedlikehold.

                           

HID Global

Cardtech AS er HID Advantage Partner og er distributør av HID Pacs og Secure Issuance produkter

Serviceskjema

Her kan du åpne og fylle ut serviceskjema for innsending.
Trykk på lenken eller høyreklikk og velg "lagre som..." for å laste ned serviceskjemaet.

Send dette sammen med ditt utstyr slik at vi raskere kan feilsøke samtidig som vi vet hvem vi skal kontake ved spørsmål og også returadresse.

Last ned service skjema

Service:
Er det problemer med maskiner og programvare som ikke kan løses pr telefon, kan en av våre teknikere reise til kunde for servicebesøk.

Printere og datamaskiner kan også sendes til oss for reparasjon. Slike serviceoppdrag vil faktureres etter vanlig timepris.

Det kan også avtales at vi sender ut en låneprinter samtidig som kundeprinter sendes inn for service.

Dette er noe som vi er behjelpelig med dersom det er kritisk å være uten printer under service.

Det er også mulig å ha låneprinter i "Stand by" i kritiske produksjonsperioder så som ved fytting til nye lokaler med ny adgangskontroll, eller for skoler ved skolestart.

Telefonsupport:
Cardtech AS gir gratis telefonsupport for våre kunder på vanlige arbeidsdager mellom
08.00 – 16.00.

Der kan vi besvare de aller feste spørsmål som kunden måtte ha rundt sitt ID kortsystem.